Fiscal

La problemàtica de la imputació temporal dels rendiments del treball, del capital mobiliari, dels lloguers i d’activitats professionals i, també, del moment de la deducció de les retencions

1. RENDIMENTS DEL TREBALL Regla general: s’imputen al període impositiu en el que siguin exigibles pel seu perceptor. Regles especials: a) Endarreriments (art. 14 .2. b) LIRPF) Els rendiments del treball percebuts en períodes distints a aquells en que foren exigibles, s’hauran de declarar quan es percebin però, imputant-los al...

Selecció de jurisprudència i Doctrina Administrativa Març 2017

A. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 8 de marzo de 2017 (asunto nº C-14/16). Fiscalidad directa. Sociedades de diferentes Estados miembros. Operaciones de reestructuración (Fusión por absorción) Aprobación previa de la Administración tributaria. La cuestión litigiosa deriva...

Primera jornada tributària

FISCALISTES CEC té el plaer d'informar-vos que el proper dia 24 de febrer tindrà lloc la 1ª Jornada Tributaria amb un cartell ple de primeres espasses. Es tractaran temes de rabiosa actualitat fiscal. Una cita que no us podeu perdre. Us esperem!! [qbutton size="medium" style="" text="DESCARREGAR...

Legalitzacio de llibres II

Us fem mans d'una nota aclaratoria del Consejo General de Economistas en relació a la legalització de llibres dels empresaris. Podeu veure el contingut de la mateixa al seguent enllaç....

Legalitzacio de llibres

Benvolguts, El TSJ de Madrid mitjançant auto 84 de 27 d'abril ha acordat la suspensió de la Instrucció de 12 de febrer de la Direcció General de Registres i Notariat sobre la legalització dels llibres d'empresaris en aplicació de l'article 18 de la Llei 14/2013 de...