Actualitat i opinió tributària

Nous comunicats de l’AET i l’ATC

Comunicats de l’AEAT i l’ATC (Darreres novetats i notícies d’àmbit tributari) AEAT - Agència Estatal d’Administració Tributària Informe de la Comissió consultiva sobre conflicte en l’aplicació de normes tributàries: Conflicte núm. 12. Impost sobre el valor afegit. Activitats exemptes. Interposició artificiosa de societat per a la deducció del...

Nous comunicats de l’AEAT i l’ATC

AEAT - Agència Estatal d’Administració Tributària -Es redueixen per al període impositiu 2022 els índexs de rendiment net i la reducció general aplicables en el mètode d'estimació objectiva del IRPF per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per circumstàncies excepcionals. Ordre HFP/405/2023, de 18 d'abril...