XAT TRIBUTARI

XAT TRIBUTARI

El xat tributari de la Comissió de Fiscalistes del Col·legi d'Economistes de Catalunya és un espai d'intercanvi d'opinions i experiències al voltant de la fiscalitat. Us animem a compartir els vostres dubtes o comentaris!*

Recordeu que per accedir-hi cal ser col·legiat/da del . . .

Contingut restringit per a col·legiats/des membres de la Comissió de FiscalistesCEC.

Per poder visualitzar tots els continguts

 

Inicia la teva sessió

 

Registra´t

Una vegada validat el teu registre, t'enviarem un correu electrònic amb instruccions del funcionament del Blog.

 • FiscalistesCEC

  5 abril, 2023 at 10:10 am

  Compartim nous comunicats de l’AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària:

  Calendari del Contribuent 2023. Declaracions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals finalitza a l’ abril https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/calendario-contribuyente/calendario-contribuyente-2023/calendario-anual/abril.html

  Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 6/2023, de 17 de març, dels Mercats de Valors i dels Serveis d’Inversió. S’informa de la modificació introduïda en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (LIRPF) per la Llei 6/2023, de 17 de març, dels Mercats de Valors i dels Serveis d’Inversió per la qual s’amplia per a determinades situacions la deducció per maternitat 2020, 2021 i 2022 https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/todas-noticias/Principales_novedades_tributarias_introducidas_por_la_Ley_6_2023__de_17_de_marzo__de_los_Mercados_de_Valores_y_de_los_Servicios_de_Inversion.html

 • FiscalistesCEC

  15 març, 2023 at 12:02 pm

  Compartim comunicats de l’AEAT i l’ATC:

  AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària
  • Directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2023
  Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2023 (BOE, 27 febrero 2023) https://www.boe.es/buscar/pdf/2023/BOE-A-2023-5080-consolidado.pdf

  ATC – Agència Tributària de Catalunya
  • Publicació dels criteris generals del Pla de control tributari de l’Agència Tributària de Catalunya per al 2023
  Resolució ECO/784/2023, de 7 de març, per la qual es dona publicitat als criteris generals del Pla de control tributari de l’Agència Tributària de Catalunya per al 2023 (DOGC núm. 8872, de 10 de març) https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8872/1962480.pdf

 • FiscalistesCEC

  17 febrer, 2023 at 8:24 am

  Compartim avisos i comunicats de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) i de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC):

  – Nota AEAT per avaria en els sistemes informàtics d’entitats del grup CAJAMAR
  https://bit.ly/3kc1jim

  – Recordatori ITPAJD: 31.3.2023, fi de la transició del programa d’ajuda al nou formulari web
  https://bit.ly/3XBHKO7

 • FiscalistesCEC

  23 gener, 2023 at 4:18 pm

  AEAT
  Informes de la Comissió consultiva sobre conflicte en l’aplicació de normes tributàries:
  -Conflicte núm. 10 Impost sobre el Valor Afegit. Activitats exemptes. Interposició artificiosa de societat per a la deducció de l’IVA suportat https://bit.ly/3woqhhi
  – Conflicte núm. 11 Impost sobre el Valor Afegit. Activitats exemptes. Desdoblament artificiós d’activitat d’ensenyament d’idiomes en dues societats per a la deducció de l’IVA suportat https://bit.ly/3J8nvUI

  ATC
  – Publicació del programa d’ajuda de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (model 600) i transició al formulari web https://bit.ly/3XuxWWV
  – Publicació del programa d’ajuda model 651 (donacions) https://bit.ly/3J8iify

 • FiscalistesCEC

  30 novembre, 2022 at 9:29 am

  Us informem de dues rutes per fer consultes per escrit a Gestió Tributària:

  -RUTA Informa Plus: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GZ44.shtml
  • SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA (INFORMA +)
  • Respuesta automática.
  • Si indicas que no se ha solucionado tu consulta, te permite hacer una consulta identificándote. (ACCEDE A INFORMA +)
  • En la propia página web, antes de realizar la consulta, se indica: La respuesta recibida tendrá los efectos previstos en el artículo 179.2.d) de la Ley 58/2003, General Tributaria en relación con el consultante.
  • Va a la Agencia (gestión), no la DGT.
  • Limitación: Solo IVA, CENSOS y SII.

  RUTA ALTERNATIVA, en aplicación del Código de Buenas Prácticas:
  https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/tramitacion/ZC01.shtml
  • SOLICITUD DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA
  • Aplicable a otros impuestos.

 • FiscalistesCEC

  28 novembre, 2022 at 4:42 pm

  Us informem que l’Agència Tributària de Catalunya ha posat a disposició dels contribuents el nou formulari web per autoliquidar l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), model 600. https://atc.gencat.cat/ca/tributs/itpajd/

  Amb el nou formulari s’han optimitzat alguns aspectes referents a la tramitació i també s’han incorporat millores referents a la protecció de dades i per augmentar la seguretat del tràmit.

  Així mateix, el formulari es presenta en format responsiu, fet que en millora l’accessibilitat respecte del programa d’ajuda. Per tant, ara s’hi pot accedir a través de qualsevol tipus de dispositiu mòbil i, també, des de tots els ordinadors amb independència del sistema operatiu que tinguin instal·lat.

  De manera alternativa, es podrà continuar autoliquidant el model 600 de l’ITPAJD amb el programa d’ajuda fins a final d’any.

  Més informació: https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20221124-formulari-600

 • FiscalistesCEC

  25 novembre, 2022 at 2:00 pm

  La Dependència Regional de Duanes de Catalunya complementa els serveis d’informació i assistència que té previstos l’Agència Tributària amb:

  -Servei presencial d’informació i assistència al contribuent a l’edifici de la Dependència Regional de Duanes i Impostos Especials de Catalunya (Passeig Josep Carner, 27 Barcelona.) amb cita prèvia que es pot sol·licitar a Agencia Tributaria: Cita previa. https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC29.shtml

  També es pot sol·licitar cita per:
  -App “Agencia Tributaria”.
  -Telèfon de cita prèvia general amb atenció personal 91 290 13 40 o 901 200 35.
  -Bústia de correu electrònic habilitat per la Dependència Regional de Duanes i II.EE. de Catalunya per atendre -consultes d’informació bàsica en matèria de duanes i impostos especials (infoaduanacat@correo.aeat.es).
  -Línia telefònica d’informació de la Dependència Regional de Duanes i II.EE. de Catalunya: 93 344 49 40.

 • EVA CASTRO SUÑE

  25 novembre, 2022 at 12:44 pm

  Hola,
  Tinc una dubte tema IVA.
  Un client fa una importació de Xina a través d’un tercer situat a França. La mercaderia arribarà al Port de Barcelona amb vaixell i d’aqui a la botiga de Girona amb un camió.
  La pregunta és: Qui haurà de pagar l’IVA d’importació? I la factura, del francès al meu client espanyol, es pot considerar una operació intracomunitaria si la mercaderia no entra a França??
  Moltes gràcies.

 • FiscalistesCEC

  22 novembre, 2022 at 2:55 pm

  L’Agència Tributària de Catalunya ha publicat:

  • Nou cercador de la seu electrònica. + INFO
  • Nou tràmit disponible: recurs de reposició contra provisions de constrenyiment de l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles. + INFO
  • Enquesta sobre la seu electrònica de l’ATC. + INFO

 • Ramon Salvador

  18 octubre, 2022 at 11:23 am

  A la portada d’aquest Bloc publiquem notícies d’interès professional per a tot el nostre col·lectiu. Si teniu notícies, articles o sentències que poden ser d’utilitat i objecte de debat i consulta, feu-nos-les arribar al correu comissiofiscal@coleconomistes.cat i les penjarem en el Bloc.
  La vostra participació és imprescindible per a alimentar i mantenir viu aquest espai d’opinió.
  GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.

  Comissió de Fiscalistes | REAF Catalunya

 • Pedro Javier Villar Algaba

  3 juny, 2022 at 9:56 am

  Buenos días compañeros, en uno de los últimos debates algunos compañeros comentamos que la AEAT, en procedimientos de comprobación limitada, está negando el tipo especial del 15% en el IS para sociedades de nueva creación si estas, en el momento de constitución, lo fueron por una sociedad (por ejemplo el clásico caso de despacho que constituye sociedades) sin importarle si al poco tiempo de la constitución, y sin haber iniciado la actividad, las participaciones fueron vendidas y la sociedad en cuestión dejó de pertenecer a grupo. Esta manera de actuar la base en una consulta vinculante del 2021: la V2689-21. Como novedad acabamos de recibir en el despacho la resolución del Recurso de Reposición presentado contra esta interpretación, intentando hacer valer la idea de que las condiciones necesarias para aplicar este beneficio fiscal, en concreto la no pertenencia a grupo, debería cumplirse en el momento de devengo del impuesto y no en el de constitución. Lamentablemente la resolución no atiende esto y se limita a apuntar que en la citada consulta se dice que es en la constitución de la sociedad donde tienen que cumplirse las condiciones de no grupo y que ese tipo de constitución pareciere que contamina a la sociedad para el resto de su vida tributaria, en lo referente a este tipo de beneficio. Nos tocará ahora subir al TEAR a intentar hacer valor nuestra posición…¿Todo el mundo opina igual que la DGT?

 • JMDF

  25 abril, 2022 at 9:39 am

  Hola,
  Volia, si és possible fer-los una consulta pel que fa a la deduïbilitat de les quotes de rènting d’un vehicle turisme d’empresa, afecte a l’activitat però que també es destinarà a ús particular.
  • L’AEAT, entén, per norma general, que l’ús particular equival al 80% del total de la disponibilitat del cotxe.
  Aleshores:
  • El percentatge de la quota d’IVA que es pot deduir és el 20% o el famós 50% que, per norma, accepta l’agència tributària per a vehicles turisme d’ús mixt?
  • A nivell d’IS, es pot desgravar com a despesa el 100% de la quota de rènting i el percentatge d’IVA que no es dedueix a les liquidacions tributàries?
  • Hi ha un valor màxim del vehicle (PVP, inclosos impostos) perquè les quotes de rènting siguin deduïbles? i no sigui considerada despesa sumptuària

  Moltes gràcies.

  Salutacions

 • JOSEP SOTELO

  15 abril, 2020 at 12:40 pm

  El límite de los 30.000.-€ para los aplazamientos incluye también los anteriormente solicitados. Acalarado.

  Nota sobre el cálculo de la cuantía del aplazamiento previsto en Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19
  Uno de los requisitos previstos en el artículo 14 del RD-Ley 7/2020 para la concesión del aplazamiento especial es cumplir lo fijado en el artículo 82.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permite la dispensa total o parcial de garantías “cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa tributaria”.
  La cuantía está fijada en 30.000 euros, conforme a lo dispuesto en la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros.
  Y la forma de cálculo de dicha cantidad se detalla en el artículo 2 de la precitada Orden ministerial:
  El importe en conjunto de las deudas pendientes no exceda de 30.000 euros, ya se encuentren tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo de pago.
  Se acumularán, en el momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas.
  En consecuencia, el importe de 30.000 euros se calculará como un sumatorio de los siguientes componentes:
  Importe pendiente de todas las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento pendientes de resolver, incluida la que se presenta, y con independencia de la modalidad o normativa que la regula (Ley 58/2003, General Tributaria, RD-ley 7/2020, etc.).
  Importe pendiente de todos los acuerdos de aplazamiento/fraccionamiento concedidos: a) con exención, b) con dispensa total y c) sin garantía alguna.
  Importe pendiente de todos los acuerdos con dispensa parcial por el importe de los vencimientos pendientes de pago que no se encuentren garantizados.
  Importe pendiente de todos los acuerdos de aplazamiento/fraccionamiento concedidos con garantía ofrecida, pero sin formalizar.
  Importe pendiente de todos los acuerdos de aplazamiento/fraccionamiento concedidos con garantía en el estado de caducada, dada de baja, retirada, no aceptada o no conforme.

 • JOSEP SOTELO

  1 abril, 2020 at 3:27 pm

  Perdó, volia dir apartat 16.

 • JOSEP SOTELO

  1 abril, 2020 at 3:27 pm

  Tal vegada aquesta sigui l’explicació de l’inquietant final de l’apartat 19 de l’annex al Real Decret-llei 10/2020 (… en cuestiones urgentes.):

  “Se entienden comprendida dentro de estas actuaciones tanto la asistencia letrada al detenido como a las víctimas por violencia de género, así como todas aquellas que de no realizarse pueden suponer un daño irreparable para los derechos fundamentales.
  Pero, además, el anexo del decreto también recoge, a la hora de relacionar las personas exceptuadas del cumplimiento del real decreto, en concreto en su punto 16 a “Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes”. El texto del decreto no entra, no obstante, en qué servicios deben o pueden considerarse como “urgentes”, por lo que debería valorarse individualmente cada caso. Algunos borradores del real decreto que finalmente no se han materializado incorporaban a quienes intervengan en la tramitación de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTEs) y a quienes asesoren en materia de cumplimiento de las obligaciones tributarios.”

 • XavierSOLERIBO

  26 març, 2020 at 9:17 pm

  Qüestió

  Una successio x culpa coronavirus, fill no resident, fill resident Madrid, Fill Resident a Catalunya:

  ISD Fills residents.. suspensió de terminis de Impostos acordats a Catalunya i a Madrid
  ISD Fill No resident: te que fer servir tarifa de la comunitat autónoma…pero al tenir que presentarla liquidació a L’Estat.. . en els terminis habituals …com no hi ha hagut suspensio de terminis per AEAT…

 • sergio@econotax.es

  26 març, 2020 at 5:03 pm

  Totalmente de acuerdo con @Lespuis, tributan normal.

 • lespuis

  26 març, 2020 at 8:24 am

  Buenos días,
  Interpreto que al igual que las prestaciones del ERTE, pagadas por SEPE, tributan por IRPF, los complementos pagados por la empresa también han de tributar.
  Saludos,

 • Manel_David

  25 març, 2020 at 11:05 am

  Hola Buenos días.

  Sabéis si en el supuesto que la empresa realiza un ERTE y ésta complementa al trabajador por la diferencia entre lo que percibe del SEPE y su salario habitual en la sociedad, está sujeta a tributación de IRPF?

  Gracias.

 • XavierSOLERIBO

  24 març, 2020 at 12:30 pm

  Según El Economista de Hoy 24-març-20:
  “Moncloa retrasará a las empresas el pago trimestral de IVA e IRPF
  Hoy en Consejo de Ministros trasladará las liquidaciones al próximo 20 de julio”

  https://economistas.es/wp-content/uploads/2020/03/z-p3ivaa.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=resumen-de-prensa-24-03-2020_181

 • XavierSOLERIBO

  24 març, 2020 at 12:22 pm

  Ja estan disponibles les dades Fiscals 2019, segons Expansion (24-març-2020)

 • sergio@econotax.es

  20 març, 2020 at 12:20 pm

  La AEAT ha penjat al seu web un apartat exclusiu de notificies rellevants entorn al Covid-19, aqui deixem el link

Deixa el teu comentari