Bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Acompanya