Autor: FiscalistesCEC

Disposicions legislatives d’interès general

Traslladem disposicions legislatives de contingut econòmic amb entrada en vigor immediata: Llei 28/2022, del 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents (BOE 22.12.2022) - Accés al resum de la seu electrònica de l’AEAT: Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 28/2022, de 21 de...

Agència Tributària de Catalunya – Previsió de publicació dels programes d’ajuda per al 2023

Us informem de la previsió de publicació dels programes d’ajuda dels diferents models per al 2023 que ha fet públic l'Agència Tributària de Catalunya: Model 600. Transició del programa d’ajuda al formulari web El programa d’ajuda d’aquest model, corresponent a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics...

Sessió Temàtica 13 de desembre – “Notificacions, apoderaments i altres serveis electrònics. Dubtes i qüestions pràctiques”

Compartim documentació relativa a la sessió temàtica organitzada el 13 de desembre amb la intervenció del cap de la Dependència Regional d’Informàtica de l’AEAT de Catalunya Jaume Saura Bort. [pdf-embedder url="https://www.fiscalistescec.cat/wp-content/uploads/2022/12/1-Sistemas-de-identificacion-para-tramites-electronicos-con-AAPP.pdf" title="1 -Sistemas de identificación para trámites electrónicos con AAPP"] [pdf-embedder url="https://www.fiscalistescec.cat/wp-content/uploads/2022/12/2-Notificaciones-Electronicas-v2.pdf" title="2 - Notificaciones Electrónicas...

Debats fiscals – 21 de novembre

En la darrera sessió de Debats Fiscals realitzada el 21 de novembre es van tractar temes diversos. En primer lloc, vam tractar els requisits de persona empleada a jornada complerta per poder optar a l’exempció d’empresa familiar a l’Impost sobre el Patrimoni i l’Impost sobre...