Autor: FiscalistesCEC

Debats fiscals – 7 de novembre

En la darrera sessió de Debats Fiscals realitzada de forma telemàtica el passat 7 de novembre es van tractar temes diversos. En primer lloc, la diferència entre model de retenció de l’AEAT per subarrendament de negoci o d’immoble on es desenvolupa el negoci, tractant un...

Serveis prestats per via electrònica versus IVA

L’article 69.3 de la Llei 37/1992, de l’IVA, estableix que s’entén per serveis prestats per via electrònica i , entre ells, està el subministrament d’ensenyament a distancia. Però la Directiva 2006/112/CE, disposa que les prestacions de serveis efectuades per via electrònica, en particular, no abastaran els...