economia Tag

Nous comunicats de l’AEAT i l’ATC

AEAT - Agència Estatal d’Administració Tributària -Es redueixen per al període impositiu 2022 els índexs de rendiment net i la reducció general aplicables en el mètode d'estimació objectiva del IRPF per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per circumstàncies excepcionals. Ordre HFP/405/2023, de 18 d'abril...

Nous comunicats de l’AEAT i l’ATC

AEAT - Agència Estatal d’Administració Tributària Ordre HFP/310/2023, de 28 de març, per la qual s'aproven els models de declaració de l'IRPF i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2022, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos, s'estableixen els procediments d'obtenció,...