fiscalitat Tag

Debats fiscals – 16 de gener

En la primera sessió de Debats Fiscals de l’any 2023 realitzada de forma telemàtica el 16 de gener es van tractar els següents aspectes. En primer lloc, una molt interessant consulta sobre el meritament d’un bonus per rendiment del treball de l’exercici 2021 quan el...

Disposicions legislatives d’interès general

Traslladem disposicions legislatives de contingut econòmic amb entrada en vigor immediata: Llei 28/2022, del 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents (BOE 22.12.2022) - Accés al resum de la seu electrònica de l’AEAT: Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 28/2022, de 21 de...

Agència Tributària de Catalunya – Previsió de publicació dels programes d’ajuda per al 2023

Us informem de la previsió de publicació dels programes d’ajuda dels diferents models per al 2023 que ha fet públic l'Agència Tributària de Catalunya: Model 600. Transició del programa d’ajuda al formulari web El programa d’ajuda d’aquest model, corresponent a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics...